درباره ما

پخش ویدیو

افزایش مصرف انرژی و رشد فزاینده آن در کنار منابع محدود توجه به‌ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را تأکید می‌کند از سویی دیگر استفاده از منابع انرژی فسیلی باعث ایجاد پیامدهای زیست‌محیطی گوناگون در کوتاه‌مدت و درازمدت خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق محدودیت‌های اقتصادی هم منجر به کمبود هرچه بیشتر منابع شده است.
بنابراین این امر بزرگ دغدغه شرکت اسپری فوم بوده و افتخار می‌کنیم که با خدمات خود در سال‌های متمادی باعث کاهش مصرف انرژی و حفظ آن برای نسل‌های آینده شدیم.
این شرکت همراه با تیم متخصص و متعهد خود توانسته در سخت‌ترین شرایط و امکانات باعث کاهش مصرف انرژی و جلب رضایت هم‌وطنان گرامی شود.